آمار اینجا مقدس است با دلی پاک وارد شوید خواستید بیایید فقط دلتو ن راصاف کنید ورود برخی ها به بیقراران شرعا حرام است . البته ورود یک نفر در دنیا ،چراکه از وی بسیار مایوس شدم و امیدی به اصلاحش نیست بیقراران
 در این جهان را. در ورای هر کاری، هر فریادی، هر سخنی، پیچیدگی‎‌های بسیاری وجود دارد که درک آنها مشکل است. به این علّت است که هرگز نباید سطحی بیاندیشیم و دیگران را بدون آن که ابتدا آنها را درک کرده باشیم، محلّ داوری خود قرار دهیم.
کسی که مایل است صورت حساب را پرداخت کند، بدان علّت نیست که جیبی مملو از پول دارد، بلکه دوستی و رفاقت را بیش از پول ارج می‌نهد.
کسانی که بعد از هر جنگ و دعوایی زبان به پوزش باز می‌کنند و از در اعتذار وارد می‌شوند نه بدان علّت است که خود را مدیون شما می‌دانند بلکه از آن روی است که شما را دوست واقعی خود می‌دانند.نباید به آنها بر چسب بی ثبات عاطفی زد.
 یک روز، همۀ ما از یکدیگر جدا خواهیم شد؛ دلمان برای گفتگوهای خویش دربارۀ همه چیز و هیچ چیز تنگ خواهد شد؛ رؤیاهای خویش را به یاد خواهیم آورد. روزها و ماه‌ها و سالها از پی هم خواهد گذشت تا بدانجا که دیگر هیچ تماسی برقرار نخواهد بود. یک روز فرزندان ما نگاهی به این عکس‌های ما خواهند افکند و خواهند پرسید، "اینها چه کسانند؟" و ما با اشکی پنهان در چشم لبخندی خواهیم زد زیرا سخنی بس مؤثّر قلب ما را متأثّر می‌سازد؛ پس خواهیم گفت، "اینها همان کسانند که من بهترین روزهای زندگی‌ام را با آنها گذرانده‌ام."


برچسب‌ها: درس مربوط به خیر و شرّ, خوبی و بدی
+ نوشته شده توسط پیرمرد سی و هشت ساله در شنبه ۲۹ فروردین۱۳۹۴ و ساعت |

 

پشه اي در استكان آمد فرود
تا بنوشد آنچه وا پس مانده بود
كودكي - از شيطنت- بازي كنان
بست با دستش دهان استكان
پشه ديگر طعمه اش را لب نزد
جست تا از دام كودك وا رهد
خشك لب مي گشت، حيران راه جو
زير و بالا، بسته هر سو راه او
روزني مي جست در ديوار و در
تا به آزادي رسد بار دگر
هر چه بر جهد و تكاپو مي فزود
راه بيرون رفتن ز چاهش نبود
آنقدر كوبيد بر ديوار، سر
تا فرود افتاد خونين بال و پر
جان گرامي بود و آن نعمت لذيذ
ليك آزادي گرامي تر عزيز
فریدون مشیری


برچسب‌ها: پشه در استکان
+ نوشته شده توسط پیرمرد سی و هشت ساله در شنبه ۲۹ فروردین۱۳۹۴ و ساعت |

روزگاري خانه هامان سرد بود
بردن نفتِ زمستان درد بود
يک چراغ والور و يک گِرد سوز
زيرکرسي بالحافي دست دوز
خانواده دور هم بودن همه
در کنار هم مياسودن همه
روي سفره لقمه ناني تازه بود
روي خوش درخانه بي اندازه بود
گربراي مرد ، زن نامرد بود
صدتفاوت بين زن تامرد بود
آن قديماعاشقي يادش بخير
عطروبوي رازقي يادش بخير
عصرپست وتلگراف ونامه بود
روزگارخواندن شه نامه بود
تبلت و لپ تاپ و همراهی نبود
عصر دلتنگی و بی تابی نبود
قلبهامان اندک اندک سرد شد
رنگ وروي زندگيمان زرد شد
بيني ِخيلي کِسا باطل شدند
باپروتز بعضيا خوشگل شدند
عصرساکشن آمدولاغرشديم
درخيال خودچقد بهترشديم
ميوه هم گلخانه اي شدعاقبت
آب هم پيمانه اي شد عاقبت
عصرنت شد،عصرپي ام، عصرچت
عصرايرانسل،فراواني خط
عصر آدم هاي بد ،
بي مايه شارژ
عصرتلخ خودفروشي با يه شارژ
عصرمرفين وترامادول..دوا
باکراک وشيشه رفتن به فضا
عصرآقايان آرايش شده
عصرخانمهاي پالايش شده
واي براين عصرتلخ بي کسي؛
عصرتلخ استرس...
دلواپسي....
 به کجا میرویم اینچنین شتابان؟


برچسب‌ها: به کجا می رویم این چنین شتابان
+ نوشته شده توسط پیرمرد سی و هشت ساله در شنبه ۲۹ فروردین۱۳۹۴ و ساعت |
پرسش اردیبهشت
باتوجه به اینکه مهرماه هرسال پرسش مهرتوسط رییس جمهورمحترم طرح می گرددپیشنهادمی شودمعلمان نیزپرسش اردیبهشت را طرح نماینداینجانب پرسش های زیرراپیشنهادمیکنم وازهمکاران محترم خواهشمندم آنهاراویرایش وتکمیل نمایند.
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
سلام
معلمان درماههای اخیراعتراضاتی داشته اندولی همچنان به دولت تدبیروامیدشماامیدواریم خاطرتان ازمامکدرنشودماشرایط کشورودولت شمارادرک میکنیم اماتبعیض ونابرابری رانمیفهمیم پاسخ صریح وصادقانه ی حضرتعالی به پرسشهای زیروایجادباب گفتگوی صمیمانه ودوطرفه میتواندجایگزین تجمعات شودعاجزانه خواهشمندیم درپاسخ پرسش های زیرازبه کاربردن جملات زیباکه فقط به دردپرکردن لوح های تقدیرروزمعلم میخورد اجتناب نمایید:
١_چرادراغلب کشورهای دنیابالاترین حقوق به معلمان پرداخت میشود؟
٢-باتوجه به اینکه میانگین حقوق معلمان درماه پانزده میلیون ریال است این مبلغ رابرای یک زندگی آبرومندکافی میدانید؟
٣-آیاوجودتبعیض ونابرابری درپرداختهاوخدمات رفاهی بین تعداد یک میلیون معلم ودومیلیون
نفرسایرکارکنان راقبول دارید؟
۴-برای ارتقامعیشت ومنزلت معلمان چه تدابیری اندیشیده اید؟


برچسب‌ها: پرسش اردیبهشت
+ نوشته شده توسط پیرمرد سی و هشت ساله در شنبه ۲۹ فروردین۱۳۹۴ و ساعت |

سلام..
ای معلم خودراکوچک مکن که تو بزرگی وبزرگوار.

1-من معلم بایدهمیشه شیک ومرتب باشم تاهمه بدانندکه معلم فقیر نیست بلکه تحقیرشده است .
2-من معلم به قول یکی ازهمکاران بزرگوارهرگزبه خوداجازه ندهم که درخریدبرای تخفیف گرفتن ازفروشنده بگویم من معلمم وملاحظه مارابکنید جراکه آن تخفیف نیست بلکه تحقیراست ازسوی خودمن وآن دردی ازمن دوانخواهد نمود.
3-من معلم به احسان علیخانی وصداوسیمامیگویم توازمحبت من هیچ ندانستی ازعلمم ازتجربه ودانشم ازاهمیت من برای جامعه بشری چراکه تنها...دانش آموز من نبوده ونخواهد بودبلکه آن جوانان غیور جنگ تحمیلی دانشمندان انرژی هسته ای که دردنیابه آن افتخارمیکنیم وکارآن دانش آموزی که تاابددردل تاریخ ایران خواهدماند بله حسین فهمیده راعرض میکنم چراکه حسین فهمید ولی علیخانی وعلیخانیهانفهمیدندکه اوهم دانش آموز من معلم بود ومهمترازهمه که برخود می بالم وافتخار میکنم که روزی رهبرورئیس جمهور ، وزیرومجلسیان هم دانش آموزمعلم فراموش شده بوده اند.
4- من معلم تااجرانشدن نظام پرداخت هماهنگ باسایرکارکنان دولت درهیچ جشن ومراسم تقدیری برای روزمعلم شرکت نخواهم کرد.
5- من معلم به تمام مشاغل احترام قائلم وفقط حقوقم راباآنان مقایسه میکنم نه سختی کارم راچراکه هرکاری سختی وشرایط خاص خودرادارد.
6- من معلم به همان صورت که درس رابرای دانش آموزانم تکرار میکنم فریادسکوتم رابرای یادگیری این دانش آموزان تنبل تکرارمی کنم تابدانندودرمقام مسؤلیت یادبگیرند که حق معلم راباید داد چرا که تحقیرمعلم تحقیرفرهنگ یک جامعه است دانش آموز وهمکارکوچک شما روشنی ازهرمزگان


برچسب‌ها: جملات زیبای همکارمان روشنی از هرمز گان
+ نوشته شده توسط پیرمرد سی و هشت ساله در شنبه ۲۹ فروردین۱۳۹۴ و ساعت |


برچسب‌ها: افتادن نرگس به روی خاک
+ نوشته شده توسط پیرمرد سی و هشت ساله در شنبه ۲۹ فروردین۱۳۹۴ و ساعت |


برچسب‌ها: رویش خار بر سر دیوار
+ نوشته شده توسط پیرمرد سی و هشت ساله در شنبه ۲۹ فروردین۱۳۹۴ و ساعت |


برچسب‌ها: علم تیر و نشانه
+ نوشته شده توسط پیرمرد سی و هشت ساله در شنبه ۲۹ فروردین۱۳۹۴ و ساعت |
وجود کندی و اختلال  در وایبر
کاربران نرم‌افزار ارتباطی وایبر طی روزهای گذشته با کاهش شدید سرعت این نرم‌افزار و اختلالات متعدد آن مواجه شدند.
به گزارش ایسنا، طی روزهای پایانی هفته گذشته کاربران برخی شبکه‌های اجتماعی موبایل با کندی‌ نسبی مواجه شدند اما این اختلالات در نرم‌افزاری مانند وایبر به نقطه اوج خود رسیده و در نهایت شرایط به گونه‌ای پیش رفت که بسیاری از کاربران این شبکه نه تنها در ارسال فایل‌های تصویری خود ناکام ماندند بلکه برای انتشار متن‌های خود نیز به سختی افتاده و در موارد متعدد پس از تلاشهای چند باره و با ساعتها وقفه موفق به انجام این کار شدند.
البته کندی و اختلال شبکه‌های ارتباطی موبایل موضوع جدیدی نیست و از زمان آغاز به کار این شبکه‌ها و گسترش آنها در میان کاربران ایرانی، چندین بار این اختلالات مشاهده و رسانه‌ای شده است اما می‌توان گفت حجم این اختلالات و دایره فراگیری آنها به شدت تعطیلات هفته گذشت نبوده است.
پیش از این از سوی مسوولان وزارت ارتباطات معمولا اینگونه اعلام می‌شد که این کندی‌ها برعهده خود شرکت ارائه کننده خدمات است و دولت در این موضوع نقشی نداشته است اما بررسی سایت رسمی وایبر نشان داد که طی روزهای گذشته این نرم‌افزار اختلالی نداشته است.
تاکنون شرکت ارتباطات زیرساخت کشور به عنوان متولی دولتی بخش زیرساخت توضیحی در این زمینه ارائه نکرده است، اما در پیگیری بیشتر این موضوع از وزارت ارتباطات، محمدرضا فرنقی زاد – مدیرکل روابط عمومی این وزارتخانه – گفت: در ارتباط با دسترسی مشترکان به شبکه‌های اجتماعی موبایل، وزارت ارتباطات هیچگونه تغییر و محدودیتی اعمال نکرده است.


برچسب‌ها: وجود کندی و اختلال در وایبر
+ نوشته شده توسط پیرمرد سی و هشت ساله در شنبه ۲۹ فروردین۱۳۹۴ و ساعت |
یک متن بسیار زیبا از سیمین بهبهانی: بافتن را از یک فامیل خیلی دور یاد گرفتم که نه اسمش خاطرم است نه قیافه اش، اما حرفش هیچوقت از یادم نمیرود، می گفت زندگی مثل یک کلاف کامواست، از دستت که در برود می شود کلاف سردر گم، گره می خورد، می پیچد به هم ، گره گره می شود، بعد باید صبوری کنی، گره را به وقتش با حوصله وا کنی، زیاد که کلنجار بروی ، گره بزرگتر می شود، کورتر می شود، یک جایی دیگر کاری نمی شود کرد، باید سر و ته کلاف را برید، یک گره ی ظریف کوچک زد، بعد آن گره را توی بافتنی یک جوری قایم کرد، محو کرد، یک جوری که معلوم نشود، یادت باشد، گره های توی کلاف همان دلخوری های کوچک و بزرگند، همان کینه های چند ساله، باید یک جایی تمامش کرد، سر و تهش را برید، زندگی به بندی بند است به نام "حرمت " که اگر آن بند پاره شود کار زندگی تمام است.


برچسب‌ها: حرمتها نباید شکسته شود
+ نوشته شده توسط پیرمرد سی و هشت ساله در شنبه ۲۹ فروردین۱۳۹۴ و ساعت |
 

چهارشنبه ۱۹ فروردین۱۳۹۴ ساعت: 15:24 توسط:آیینه

سلام بر مدیر محترم وبلاگ وزین وسنگین بیقراران
مدتهاست که مطالب قشنگتون رو پیگیری میکنم و صدالبته بسیار لذت برده و استفاده میکنم.
استاد عزیز،مدتیه که رویکردتون رو  عوض کرده و از بیقراریهات مینویسی.
از اینکه دردل هاتو بیان میکنی، از اینکه حرفهایی میزنی که حرف دل بسیاری از مردمه، از اینکه بعضی تابوها رو شکستی و خطوط قرمز خودخواسته و خودساخته جامعه رو میشکنی ، از اینکه نترس و شجاعانه برای عدالت مینویسی و از اینکه.... بسیار ممنونم.
ولی یه چیزی خیلی منو آزار میده!!
اینکه دوستان قدیمی ات،تو رو کاملا فراموش کردن .
اونایی که با زدن یه پست جدید در مورد فناوری، سیل کامنت هاشون به وبلاگت سرازیر میشد!
اون موقع رو میگم که از دست من دلخور شده بودی و جوابیه استاد سالاری!! رو تو وبلاگت آوردی.
من اون روز، اینو میدیدم که تا ذره ای لحنت عوض بشه و به زعم اون دوستات ،رنگ و بوی سیاسی بگیره کاملا ازت جدا میشن و دنبال دردسر نمیگردن و دیگه استاد استاد نمیکنن.
دلم میسوزه که در تمام پستای وبلاگت، نظرات به تعداد انگشتان یک دست هم نمیرسه و اینه مشکل جامعه ما...
وقتی کسی پیدا میشه و شجاعانه حرفاشو میزنه، و از گفتن و نوشتن اونا هیچ نفع شخصی نمیبره و فقط و فقط در پی تنویر افکار عمومی و احقاق حقوق فرهنگیان عزیزه، اینجوری پشتشو خالی میکنن و میترسن که روی پستاش کامنت بزارن.

نعره ی هیچ شیری خانه ی چوبی را خراب نمی کند؛
من از سکوت موریانه ها می ترسم ...!

اما استاد عزیز اصلا ناراحت نباش و به همه اونا که بهت پشت کردن و تنهات گذاشتن پشت کن !

گاهی وقتا لازمه مثل یک رهبر ارکستر رفتار کنیم :
به همه پشت کنیم و مشغول کار خودمون باشیم
چون درست بعد از اینکه کارمون تموم شد ، همه ی اون کسانی که بهشون پشت کرده بودیم
مجبورن بلند بشن و تشویقمون کنن .
در پایان برات آرزوی موفقیت میکنم
در پناه سایه سار امن الهی وتوجهات حضرت ولی عصر ( عج) موفق و پیروز باشید.
دوستدار شما : آیینه


برچسب‌ها: کامنت رسیده از همکاری بنام آیینه
+ نوشته شده توسط پیرمرد سی و هشت ساله در جمعه ۲۸ فروردین۱۳۹۴ و ساعت |
 شیخی به میان قومی رفت و گفت: می خواهید احکامی به شما بیاموزم که در دنیا و آخرت سعادتمند شوید؟ آنها یکصدا گفتند: " نــــــــــــــــــــــــــــــــــه " شیخ ضایع شد! و آن قوم سالها به خوبی و خوشی زندگی کردند


برچسب‌ها: شیخ بی ثمر در میان قومی
+ نوشته شده توسط پیرمرد سی و هشت ساله در جمعه ۲۸ فروردین۱۳۹۴ و ساعت |
معلمان ایران به چه چیزی اعتراض دارند 1- توجه واقعی به جایگاه آموزش و پرورش به معنای رکن اصلی توسعه 2- دادن بودجه واقعی به آموزش و پرورش،بودجه فعلی صرف حقوق معلمان می شود پس حق دانش آموزان کجاست؟ 3- حق برابری در آموزش برای تمام خانواده ها از فقیر گرفته تا غنی 4- داشتن مدارسی با معماری زیبا و مجهز به کارگاهها و سایتها و ورزشگاههای ورزشی چند منظوره به جای این اتاقهای سه در چهار و نیمکتهای زوار در رفته و حیاطهای آسفالتی 5- دادن یک وعده غذایی به دانش آموزان 6- داشتن معلمانی حرفه ای که فقط کار و حرفه شان معلمی باشد نه جایی برای برخوداری از آب باریکه ی کارمندی 7- معلم یعنی 24ساعت آموزش دادن و20 ساعت آموزش گرفتن در طول هفته ،داشتن آموزشی مفید حق معلمان و حق دانش آموزان است، چون با سرعتی که پیشرفت علم دارد هرروز مبانی علمی دنیا در حال تغییرند. 8- در تمام دنیا با توجه به موقعیتی که معلمین دارند چند شغله بودن معلمین مورد تایید نیست اما از آن سو معلمین جایگاه بالا و بزرگی دارند، از لحاظ مالی مشکلی ندارند درخواست اینان به این معناست که دولت مثل تمام کشورهای دیگر دنیا باید به معلمی به عنوان حرفه ی تخصصی نگاه کند نه به عنوان شغل کارمندی. 9- اصلاح شیوه استخدام در آموزش و پرورش و استخدام از طریق فرایند علمی و روانشناسی، نه سلیقه ای و گزینشی و پارتی بازی 10- جوگیری از نفوذ کانونها و بنیادها و انتشارات آموزشی در تصمیم سازی برای آموزش و پرورش 11- سهیم بودن معلمان در تالیف کتابها و تغییرات نظامهای آموزشی 12- توجه به جایگاه آموزش هنر و ورزش در مدارس(45 دقیقه زنگ هنر بدون معلم هنر و 45 دقیقه زنگ ورزش روی زمین آسفالتی مضحک نیست؟) 13- توجه به صلاحیت حرفه ای معلمان و حذف افراد غیر متخصص از گردونه آموزش و تصمیم گیری های آموزشی


برچسب‌ها: اعتراض معلمان ایران به چه چیزی است
+ نوشته شده توسط پیرمرد سی و هشت ساله در جمعه ۲۸ فروردین۱۳۹۴ و ساعت |
به هیچ عنوان خود را با دیگران مقایسه نکنید، مثلا اگر کسی زودتر به موفقیت رسیده است آنرا ملاک قرار ندهید  خود را نیز با آن نسنجید. اصولا باید توجه داشت شرایطی که افراد مختلف در آن قرار گرفته اند شرایط یکسان و برابر نیست تا نتایج به دست آمده در مورد همه ی آنها یکسان باشد. هرکسی تحت شرایط درونی و بیرونی خاصّ خود قرار دارد و مسئولیت او نیز مناسب با آن شرایط و امکانات است و طبعا کسی که به چنین امکاناتی دسترسی ندارد، چنان مسئولیتی ندارد. همواره به این نکته توجه داشته باشد که آیا مسئولیت هایی که بر عهده شما می باشد، و توانایی انجام آن را دارید، به جای آورده اید یا نه؟ وگرنه مقایسه ی خود با دیگران چه بسیار اختلالات مهمی از نظر فکری و معنوی پیش می آورد که شما قادر به مهارکردنش نباشید. البته مطالعه در احوال دیگران و درک و دریافت اسرار موفقیت یا شکست آنها و درس گرفتن از زندگی دیگران و کشف و شناخت نقاط ضعف و قوّت خویش از این راه، نه تنها مانعی ندارد بلکه لازم است. ولی این امر به معنای مقایسه ی خود با دیگران نیست.


برچسب‌ها: عدم مقایسه خود با دیگران
+ نوشته شده توسط پیرمرد سی و هشت ساله در جمعه ۲۸ فروردین۱۳۹۴ و ساعت |
 کمانگیر پیر و عاقلی در مرغزاری در حال آموزش تیر اندازی به دو جنگجوی جوان بود. در آن مرغزار نشانه کوچکی که از درختی آویزان شده بود، به چشم می خورد. جنگجوی اولی تیری از ترکش بیرون می کشد، آن را در کمانش می گذارد و نشانه می رود. کماندار پیر از او می خواهد آن چه را که می بیند شرح دهد. جنگجو می گوید:” آسمان را می بینم، ابرها را، درختان را، شاخه های درختان را و هدف را” کمانگیر پیر می گوید:” کمانت را بگذار زمین، تو آماده نیستی.” جنگجوی دومی پا پیش می گذارد و آماده ی تیر اندازی می شود. کمانگیر می گوید:” هر آن چه را که می بینی شرح بده.” جنگجو می گوید:” فقط هدف را می بینم.” پیرمرد فرمان می دهد:” پس تیرت را بینداز.” تیر صفیر کشان بر نشان می نشیند. پیرمرد می گوید:” عالی بود. موقعی که تنها هدف را می بینید، نشانه گیریتان درست خواهد بود و تیرتان بر طبق میلتان به پرواز در خواهد آمد.” تمرکز افکار بر روی هدف به سادگی حاصل نمی شود، اما مهارتی است که کسب آن امکان پذیر است و ارزش آن در زندگی همچون تیر اندازی بسیار زیاد است.


برچسب‌ها: تمرکز بر هدف
+ نوشته شده توسط پیرمرد سی و هشت ساله در جمعه ۲۸ فروردین۱۳۹۴ و ساعت |
در یک اتفاق جنجال‌برانگیز و عجیب ، یک جوان برزیلی با انجام عمل جراحی، خود را به شکل سگ درآورد! این جوان برزیلی که نامش افشاء نشده مبلغ گزافی به جراح پلاستیک خود پرداخت کرده است تا چهره اش را به چهره واقعی یک سگ تبدیل نماید. دکتر جراح نیز از اجزاء سر یک سگ فوت شده برای پیوند به صورت جوان شامل گوش ، بینی ، لب ، ابرو استفاده کرد. حال این جوان اولین انسانی که در جهان سیمای یک سگ را بخود گرفته است! اولین مرد سگی


برچسب‌ها: به شکل سگ در امدن جوان برزیلی
+ نوشته شده توسط پیرمرد سی و هشت ساله در جمعه ۲۸ فروردین۱۳۹۴ و ساعت |
ﺳﺎﺩﻩ ﺍﻡ ﻣﺜﻞ ﮐﺒﻮﺗﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺩﯾﻮﺍﺭ ﺗﻮ ﻋﺎﺩﺕ ﺩﺍﺭﻡ ﺗﻮ ﻣﺮﺍ ﺩﺍﻧﻪ ﺩﻫﯽ ﯾﺎ ﻧﺪﻫﯽ ﺁﺏ ﺩﻫﯽ ﯾﺎ ﻧﺪﻫﯽ ﭼﻮﻥ ﺑﻪ ﺩﯾﻮﺍﺭ ﺗﻮ ﻋﺎﺩﺕ ﺩﺍﺭﻡ ... ﻫﺮ ﮐﺠﺎ ﺑﺎﻝ ﺑﮕﯿﺮﻡ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﺮ ﻣﯿﮕﺮﺩﻡ . ﻫﺮ ﮐﺠﺎ ﺁﺏ ﺑﺒﯿﻨﻢ.ﻫﺮ ﮐﺠﺎ ﺩﺍﻧﻪ ﺑﺒﯿﻨﻢ ﻫﺮ ﮐﺠﺎ ﮐﻮﭺ ﮐﻨﻢ ﺁﺷﯿﺎﻧﻢ ﺳﺮ ﺍﯾﻦ ﺩﯾﻮﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺩﯾﻮﺍﺭ ﺗﻮ ﻋﺎﺩﺕ ﺩﺍﺭﻡ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺳﺎﯾﻪ ﺩﯾﻮﺍﺭ ﺍﺭﺍﺩﺕ ﺩﺍﺭﻡ ﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺳﻨﮓ ﺯﻧﯽ ﯾﺎ ﻧﺰﻧﯽ ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻢ . ﺗﻮ ﻣﺮﺍ ﺁﺏ ﻧﺪﻩ ﺗﻮ ﻣﺮﺍ ﺩﺍﻧﻪ ﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﻫﯿﭻ ﻧﺨﻮﺍﻫﻢ . ﺗﻮ ﻓﻘﻂ ﺳﻨﮓ ﻧﺰﻥ ................. ﻣﯿﺮﻧﺠﻢ


برچسب‌ها: ﺳﺎﺩﻩ ﺍﻡ ﻣﺜﻞ ﮐﺒﻮﺗﺮ
+ نوشته شده توسط پیرمرد سی و هشت ساله در جمعه ۲۸ فروردین۱۳۹۴ و ساعت |
اجازه دهید برایتان  زيباترين متن سال به انتخاب اساتيد دانشكده ادبيات دانشگاه تهران را بیاورم  : گاهى خودت رامثل یک کتاب ورق بزن، انتهای بعضی فکرهایت " نقطه" بگذار که بدانی باید همانجا تمامشان کنی. بین بعضی حرفهايت "کاما" بگذار که بدانی باید با کمی تامل ادایشان کنی . پس از بعضی رفتارهایت هم "علامت تعجب" و آخر برخی عادت هایت نیز علامت "سوال" بگذار . تا فرصت ویرایش هست... خودت را هر چند شب یکبار ورق بزن... حتی بعضی از عقایدت را حذف کن ... اما بعضی را پر رنگ... هرگز هیچ روز زندگیت را سرزنش نکن ! روز خوب به تو شادی میدهد، روز بد به تو تجربه، و بدترین روز به تو درس میدهد ...! فصلها برای درختان هر سال تکرار میشود، اما فصلهای زندگی انسان تکرار شدنی نیست ... تولد ... کودکی ... جوانی... پیری و دیگر هیچ ... تنها زمانی صبور خواهی شد که صبر را یک قدرت بدانی نه یک ضعف! آنچه ویرانمان میکند، روزگار نیست، حوصله کوچک و آرزوهای بزرگ است


برچسب‌ها: زيباترين متن سال
+ نوشته شده توسط پیرمرد سی و هشت ساله در جمعه ۲۸ فروردین۱۳۹۴ و ساعت |
۱-قرار نیست در کاری عالی باشید تا آن را شروع کنید . . .

قرار است آن را شروع کنید تا در آن کار عالی شوید . . .

۲-اعتماد ساختنش سالها طول میکشد ، تخریبش چند ثانیه و ترمیمش تا ابد . . .

۳- ایستادگی کن تا روشن بمانی . شمع های افتاده خاموش می شوند . . .

۴- دوست بدار کسی را که دوستت دارد . . . حتی اگر غلام درگاهت باشد. . . دوست مدار کسی را که دوستت ندارد . . . حتی اگر سلطان قلبت باشد . . .

۵- هیچ کدام از ما با “ای کاش” . . . به جایی نرسیده‌ایم . . .

۶- “زمان” وفاداریه آدمها را ثابت میکند . . . نه “زبان” . . .

۷- همیشه یادمان باشد که نگفته ها را میتوانیم بگوئیم . . . اما گفته ها را نمیتوانیم پس بگیریم . . .

۸- خودبینی ، دیدن خود نیست . . . خودبینی . ندیدن دیگران است . . .

۹- هیچ آرایشی شخصیت زشت را نمی پوشاند . . .

۱۰- آدمـها را به انــدازه لــیاقــت آنها دوست بدارید و به انــدازه ظــرفــیت آنها ابراز کــن...


برچسب‌ها: ده جمله زیبا از استاد الهی قمشه ای
+ نوشته شده توسط پیرمرد سی و هشت ساله در جمعه ۲۸ فروردین۱۳۹۴ و ساعت |
جوانی بادوچرخه اش باپیرزنی برخوردکرد وبه جای اینکه ازاوعذرخواهی کندوکمکش کندتاازجایش بلندشود،شروع به خندیدن ومسخره کردن اونمود؛ سپس راهش راکشیدورفت؛پیرزن صدایش زدوگفت:چیزی از تو افتاده است. جوان به سرعت برگشت وشروع به جستجونمود؛پیرزن به اوگفت:زیادنگرد؛ مروت ومردانگی ات به زمین افتادوهرگزآنرانخواهی یافت؛؛  زندگی اگر خالی ازادب واحساس واحترام واخلاق باشد،هیچ ارزشی ندارد


برچسب‌ها: بی ارزش بودن زندگی خالی از ادب و احساس و احترام و
+ نوشته شده توسط پیرمرد سی و هشت ساله در جمعه ۲۸ فروردین۱۳۹۴ و ساعت |

 عکس های تحصن معلمان سراسر کشور در 27 فروردین ماه همه شهرها

جهت رویت روی عکس سفره بی نان نمادین معلمان کلیک فرمایید

+ نوشته شده توسط پیرمرد سی و هشت ساله در جمعه ۲۸ فروردین۱۳۹۴ و ساعت |
در روز دوشنبه 24 فروردین امسال ،اینجانب جهت بازدید از زحمات همکار ارجمند و ساعی مان جناب آقای میر مسعود عطایی به کلاس آموزش خطاطی ایشان در هشتم 5 وارد شدم تا ضمن رویت پیشرفت دانش آموزان از زحمات ایشان هم تشکری نموده باشم .


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط پیرمرد سی و هشت ساله در جمعه ۲۸ فروردین۱۳۹۴ و ساعت |
صبح امروز فرهنگیان تبریزی در اعتراض به حقوق و مزایای خود نسبت به تورم و وجود نابرابری در مقایسه با حقوق کارمندان ادارات دیگر و کم توجهی دولت و وزارت آموزش و پرورش نسبت به این قشر فرهیخته در مقابل اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی تجمع کردند تا از طریق آن اداره صدای اعتراض خود را به گوش مقامات کشوری و نمایندگان مجلس برای رفع مشکل خود برسانند.
بر اساس این گزارش، در این تجمع فرهنگیان تبریزی از ناحیه های مختلف آموزش و پرورش حضور داشتند.
تجمع هزاران نفری فرهنگیان جلوی اداره کل  بدون دخالت نیروهای انتظامی برگزار شد
مدیر کل  اموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی  جناب پاشایی جعفر و معاون متوسطه اداره کل جناب  آقای حمایت میرزاده سخنران جلسات بودند قول حل مشکلات را دادند گویا چند روز پیش تمام روسا در تهران بوده اند و در رابطه با حل مشکلات معلمان بحث داشته اند . قرار شد ده اردیبهشت تحصن دیگری باشد اگر نتیجه محسوسی حاصل نشود امتحانات تحریم خواهند شد

 


برچسب‌ها: تجمع هزاران نفری فرهنگیان تبریز, 27فروردین 94
+ نوشته شده توسط پیرمرد سی و هشت ساله در پنجشنبه ۲۷ فروردین۱۳۹۴ و ساعت |

گاهی دلم میگیرد ازسخنانی که در شأنم نیست......

گاه دلم میگیرد ازصداقتم که هیچکس لایق آن نیست..... 

گاه دلم تنگ میشود برای وعده هایی که میدانستم نیست اما برای دلخوشیم کافی بود.... 

گاه دلم میگیرد ازسادگی هایم.... 

گاه دلم میسوزدبرای وفاداری هایم.... 

گاه دلم میسوزدبرای اشکهایم... 

گاه دلم میگیردازروزگاری که در آنم.... 

این نبودآنچه درانتظارش بودم...


برچسب‌ها: سوختن دل
+ نوشته شده توسط پیرمرد سی و هشت ساله در پنجشنبه ۲۷ فروردین۱۳۹۴ و ساعت |
برگزاری و توزیع کارت آزمون ارشد فراگیر در هفته آینده
آزمون دوره فراگیر مقطع کارشناسی‌ارشد دانشگاه پیام‌نور در سال 1394 (نوبت پانزدهم) صبح روز جمعه چهارم اردیبهشت ماه در 101 شهرستان و مراکز استانهای مختلف کشور برگزار می‌شود.
به گزارش سرویس دانشگاهی ایسنا، کارت شرکت در آزمون و برگ راهنمای آزمون از روز سه‌شنبه اول اردیبهشت ماه از طریق سایت سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org توزیع می‌شود و متقاضیان می‌توانند با وارد کردن اطلاعات شناسنامه‌ای (نام، نام‌خانوادگی، شماره ملی، سال تولد و ...) و یا اطلاعات ثبت‌نامی (شماره پرونده و کد رهگیری و ...) خود نسبت به مشاهده و تهیه پرینت کارت ورود به جلسه آزمون اقدام نمایند.
با توجه به اعلام رشته‌محل‌های جدید در برخی رشته‌های امتحانی بعد از مرحله ثبت‌نام آزمون، به اطلاع می‌رساند فهرست این رشته‌محل‌ها و اطلاعیه تکمیلی سازمان روز دوشنبه 31 فروردین در سایت سازمان و همچنین نشریه پیک سنجش درج خواهد شد.


برچسب‌ها: برگزاری و توزیع کارت آزمون ارشد فراگیر در هفته آین
+ نوشته شده توسط پیرمرد سی و هشت ساله در پنجشنبه ۲۷ فروردین۱۳۹۴ و ساعت |

ﻣﻨﺎﺟﺎﺕ ﺯﯾﺒﺎی ﺩﮐﺘﺮ ﭼﻤﺮﺍﻥ:

ﺧﺪﺍﯾﺎ ...

ﺍﺯ ﺑﺪ ﮐﺮﺩﻥ ﺁﺩﻣﻬﺎﯾﺖ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﺑﻪ ﺩﺭﮔﺎﻫﺖ ...

ﺍﻣﺎ ﺷﮑﺎﯾﺘﻢ ﺭﺍ ﭘﺲ ﻣﯿﮕﯿﺮﻡ ...

ﻣﻦ ﻧﻔﻬﻤﯿﺪﻡ ...

ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻡ ﮐﻪ ﺑﺪﯼ ﺭﺍ ﺧﻠﻖ ﮐﺮﺩﯼ ﺗﺎ ﻫﺮ ﺯﻣﺎﻥ ﮐﻪ ﺩﻟﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺍﺯ

ﺁﺩﻣﻬﺎﯾﺖ ...

ﻧﮕﺎﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ ...

ﮔﺎﻫﯽ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﮐﺴﯽ ﮐﻨﺎﺭﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ ...

ﻣﻌﻨﺎﯾﺶ ﺍﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﻢ ...

ﻣﻌﻨﺎﯾﺶ ﺍﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺭﺍ ﮐﻨﺎﺭ ﺯﺩﯼ ﺗﺎ ﺧﻮﺩﻡ ﺑﺎﺷﻢ ﻭ ﺧﻮﺩﺕ ...

ﺑﺎ ﺗﻮ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﺪﺍﺭﺩ ...

ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍﻡ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺷﺘﻢ ﭼﻪ ﻣﯿﮑﺮﺩﻡ ...

ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ؛ﺧﺪﺍﯼ ﺧﻮﺏ ﻣﻦ


برچسب‌ها: شکایت از بد کردن آدمها
+ نوشته شده توسط پیرمرد سی و هشت ساله در پنجشنبه ۲۷ فروردین۱۳۹۴ و ساعت |

بررسی افزایش حقوق فرهنگیان در سال 94 در یک خانواده 5 نفره با 14 درصد افزایش حقوق یک فرهنگی با سه فرزند و جمعا 5 نفر نکات زیر قابل تأمل و بررسی است.1)اگر در بهترین حالت ممکن به این فرهنگی 300هزار تومان اضاف شود چون مقرری ماه اول به حساب دولت واریز میگردد و تنها منفعت 11 ماه آن بدست آن فرهنگی میرسد باید گفت که افزایش حقوق کمتر از این نرخ می باشد یعنی:(300000 ضربدر 11 ماه)تقسیم بر12ماه سال=266000 مبلغ مفیدی که باقی میماند.حال بررسی بندهای کسورات حکم که به تبع افزایش هزینه های امسال آنان نیز از افزایش برخوردار میشوند مثلا در خوش بینانه ترین حالت ممکن،1)مبلغ10000 تومان به بند بیمه پایه خدمات درمانی اضافه گردد2)مبلغ20000 تومان به بند صندوق بازنشستگی اختصاص یابد3)مبلغ20000 تومان به مالیات اضافه گردد 4)هزینه ثبت نام 5 عضو خانواده برای بیمه تکمیلی یا همان طلایی که اجباری نیست اما واجب و ضروری است و امسال نیز با افزایش 370درصدی بسته شماره یک آن که نسبت به بقیه کامل تر است برای هر نفر تا 45 هزار تومان متغیر است و جمعا هزینه ثبت نام 5 نفر معادل 225هزار تومان است و اگر این مبلغ را به باقی بندهای فوق کسورات اضافه نماییم برابر با 275000 میشود یعنی11000هزار تومان بیشتر از افزایش حقوق266000تومانی یا به عبارت دیگر هشت گرو نه یا خرج بیشتر از دخل یا بهتر بگوییم رشد منفی.آخر در کجای دنیا با 14درصد افزایش حقوق باید بیمه طلایی الزامی را 370 درصد گرانتر خرید؟پس همه با هم با انصراف از ثبت نام این بیمه نارضایتی خود از این بیمه و فشار مالی آن را اعلام نموده تا مسئولین ذی ربط چاره ای بیندیشند.شرایط نابسامان بوده لیکن میتوان آن را تغییر داد کافیست بخواهیم.


برچسب‌ها: بررسی افزایش حقوق فرهنگیان در سال 94 در یک خانواده
+ نوشته شده توسط پیرمرد سی و هشت ساله در چهارشنبه ۲۶ فروردین۱۳۹۴ و ساعت |

همکاران از این به بعد ضمن کنار گذاشتن چای سیاه با ترکیبات جدید بشرح ذیل چایی درست کنند .

بهارنارنج - به لیمو - سنبل طیب - اسطوخودوس

دستور تهیه : از هرکدام از مواد بالا به مقدار مشخص بردارید و آب را جوشانده و چهار ترکیب را روی آب در حال جوش بریزید تا به مدت 5 دقیقه دیگر بجوشد بعد بمدت 40 دقیقه دم کنید با شعله ملایم و سپس نوش جان شود و مصرف این دمنوش گیاهی بعد غذا هیچگونه اشکالی ندارد.

جهت رویت مضرات چای سیاه در همین جا کلیک کنید


برچسب‌ها: اندر فواید دمنوش گیاهی, مضرات چای سیاه
+ نوشته شده توسط پیرمرد سی و هشت ساله در چهارشنبه ۲۶ فروردین۱۳۹۴ و ساعت |

بزودی لینک سایتهای غیر فعال

از بیقراران حذف خواهد شد


برچسب‌ها: حذف لینک سایتهای غیر فعال
+ نوشته شده توسط پیرمرد سی و هشت ساله در چهارشنبه ۲۶ فروردین۱۳۹۴ و ساعت |

 ژاپنی ها اصلاً پس انداز نمی کنند! 

-تورم درژاپن منفی است! 

-درژاپن خانه ویلایی به ندرت پیدا می شود! 

-از کار مردن در ژاپن، یک افتخار است! 

-حقوق یک معلم معادل 7500دلار در ماه است

240/000/000 ریال.

-یک کارمند ژاپنی، برای رضایت مشتری، حتی حاضراست،خانواده خود را ، فدا کند!

-شکست درکار، برای یک مدیر، برابر مرگ است! 

-تمام معلمان دوره ابتدایی ، خانم هستند که گاهی از مادران بچه‌ها دلسوزترند!

- هنگام تعطیلی مدارس، بچه‌ها گریه می کنند!

-خانم ها درژاپن، بعد از ازدواج،عموماً کارنمیکنند!

- مردان حقوق خود را به همسران خودمیدهند و از آنها پول توجیبی میگیرند

  -دانش آموزان همراه با معلمان خود، روزانه حدود 15 دقیقه به تمیزی مدرسه می پردازند! 

-هرکس سگی داشته باشد باید همراه خود هم یک کیسه مدفوع داشته باشد 

-استفاده ازموبایل درقطار ورستوران ها،ممنوع است 

-از اول تا سوم ابتدایی، هیچ امتحانی ندارند! 

-در رستوران ها به اندازه غذا میخورند و هیچ زباله ای ازخود به جا نمیگذارند

-قطارها حداکثر 7 ثانیه ممکن است تاخیر بکنند


برچسب‌ها: درس هایی از ژاپن
+ نوشته شده توسط پیرمرد سی و هشت ساله در چهارشنبه ۲۶ فروردین۱۳۹۴ و ساعت |