آمار بیقراران

ﻧﻤﮏ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺍﻣﺎ ﻧﻤﮏ ﭘﺎﺵ ﺯﺧﻢ ﻫﺎﯾﺸﺎﻥ ﻫﺮﮔﺰ
ﻋﺠﯿﺐ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﻣﺎ ﻫﻨﻮﺯ ﻫﻤﺪﻟﯽ ﮐﺮﺩﻥ ﺭﺍ ﻧﯿﺎﻣﻮﺧﺘﯿﻢ
ﺷﺎﯾﺪ ﺍﯾﺮﺍﺩ ﺩﺭ ﮔﻔﺘﺎﺭﻣﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ، ﺷﺎﯾﺪ ﺩﺭ ﮊﻥ ﻣﺎﻥ ﻭ ﺷﺎﯾﺪ ﺍﺻﻼً ﺷﺨﺼﯿﺘﻤﺎﻥ
ﺍﯾﻨﺠﻮﺭ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺠﺎﯼ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺍﺯ ﺩﺭﺩ ﮐﺴﯽ ﺑﮑﺎﻫﯿﻢ ﺑﺮ ﺩﺭﺩ ﺍﻭ ﻣﯽ
ﺍﻓﺰﺍﯾﯿﻢ
ﮔﺎﻫﯽ ﺳﮑﻮﺕ ﮐﺮﺩﻥ ﻭ ﻓﻘﻂ ﮔﻮﺵ ﺩﺍﺩﻥ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯾﻦ ﻫﻤﺪﻟﯽ ﻭ ﻫﻤﺪﺭﺩﯼ ﺍﺳﺖ!
ﻧﯿﺎﺯﯼ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﯿﺰﯼ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ! ﻫﻤﯿﻨﮑﻪ ﺩﺳﺘﺶ ﺭﺍ ﺑﮕﯿﺮﯼ ﻭ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ
ﺷﻨﻮﻧﺪﻩ ﺑﺮﺍﯾﺶ ﺑﺎﺷﯽ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ
ﺑﺮﺍﯾﺶ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﻌﺎﺩﻟﻪ ﻧﺴﺎﺯ ﻭ ﺍﺯ ﺭﺍﻫﮑﺎﺭﻫﺎﯼ ﻧﺸﺪﻧﯽ ﺑﺮﺍﯾﺶ ﻧﮕﻮ. ﮔﺮﻩ ﮐﻮﺭ
ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯾﺶ ﮐﻮﺭﺗﺮ ﻧﮑﻦ
ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻧﭙﺮﺱ ﻭ ﺑﺮ ﺍﻓﺴﻮﺳﻬﺎ ﻭ ﻏﻢ ﻫﺎﯾﺶ ﻧﯿﻔﺰﺍ
ﺑﮕﺬﺍﺭ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﺎﻟﯽ ﺷﻮﺩ
ﺑﻌﻀﯽ ﺁﺩﻣﻬﺎ ﻭﺟﻮﺩﺷﺎﻥ ﻧﻌﻤﺖ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﻌﻀﯽ ﺁﺩﻣﻬﺎ ﻧﺒﻮﺩﻧﺸﺎﻥ !
ﺑﻌﻀﯽ ﺁﺩﻣﻬﺎ ﺣﮑﻢ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻧﺠﺎﺕ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻧﺪ. ﺩﺭﺳﺖ ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﮐﺲ ﻭ
ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺑﺮﯾﺪﻩ ﺍﯾﯽ، ﮐﻨﺎﺭﺕ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﻪ ﺗﻮﻥ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺎ ﺁﺭﺯﻭ ﻣﯿﮑﻨﻢ
ﺁﻧﺎﻥ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎﯼ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺍﮔﺮ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺎ ﺩﺍﺭﯾﺪ ﻣﺮﺍﻗﺒﺸﺎﻥ ﺑﺎﺷﯿﺪ
ﺣﯿﻒ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﺷﻨد


برچسب‌ها: ارزش دوستان خاص
+ نوشته شده توسط برزگر در دوشنبه ۲۳ شهریور۱۳۹۴ و ساعت |
تکرار مسواک زدن در همه شبها ، دندانها را سفید میکند
و تکرار خاطرات در همه شبها ، موها را . . .
ﮔـــﺎﻫﯽ ﻋﻤﺮ ﺗﻠﻒ می شوﺩ ؛
ﺑﻪ ﭘـــﺎﯼ ﯾﮏ ﺍﺣﺴﺎﺱ .…
ﮔـــﺎﻫﯽ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺗﻠﻒ می شود ؛
ﺑﻪ ﭘـــﺎﯼ ﻋﻤﺮ !
ﻭ ﭼﻪ ﻋـــﺬﺍﺑﯽ می کشد ،
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻫــﻢ ﻋﻤﺮﺵ ﺗﻠﻒ می شود ؛
ﻫــﻢ ﺍﺣﺴﺎﺳﺶ.....!
قدر لحظه ها را بدانید و وقت تان را با گذشته و آینده بیهوده تلف نکنید .


برچسب‌ها: دانستن قدر لحظه ها
+ نوشته شده توسط برزگر در یکشنبه ۲۲ شهریور۱۳۹۴ و ساعت |
بحران امروز دنيا بيش از اينکه بحران بي آبي باشه بحران بي عقليه. اتفاقاً همين آبي که امروز از کمبودش صحبت ميشه ناشي از رفتارهاي غيرعاقلانه اي مثل اسراف و درست مصرف نکردنه.
بهتره که در اين دوران بحراني کم عقلي و بي عقلي به هشت نکته توجه کنيم:
1- بيشترين علت گرفتاري ها و ناراحتي ها در زندگي ناشي از تعقل نکردن توي کارهاست. اگه انتخاب‎ها و تصميم هاي هيجاني و احساسي و اقدامات بي خردانه و غيرمعقول نبود مطمئن باشيم که خيلي از ناملايمات که الان توي زندگي مون داريم، تجربه نمي کرديم.
2- عمدتاً استفاده و برداشت از منابع و انرژي باعث کاهش اونها ميشه، در صورتي که اگه هرچه بيشتر از عقل مون استفاده کنيم اين ذخيره و اندوخته ي خداداي بيشتر ميشه در واقع هرچي بيشتر توي کارهامون تعقل کنيم توان عقلي مون افزايش پيدا ميکنه.
3- عقل يه نعمت خداداديه که استفاده نکردن از اين موهبت الهي مصداق بزرگ ناسپاسيه و همينطور که مي دونيم ناسپاسي موجب سلب نعمت ميشه. اگه از عقل مون استفاده نکنيم خدا هم کم کم اون رو از ما مي گيره
4- يکي از عواملي که به شدت عقل انسان رو ضعيف ميکنه عصبانيت و خشمه. تا اونجايي که گفته اند عصبانيت شعبه اي از جنونه. آدماي پرتحمل و بردبار معمولاً عاقل ترند و افراد عصبي و پرخاشگر غالباً کم خردند.
5- يکي از راه هاي بسيار مهم واسه ي افزايش توان عقلي، فکر کردنه. قبل از انجام هر کاري با طرح دو سؤال خودمون رو وادار به فکر کردن کنيم. از خودمون بپرسيم: در صورت انجام اين کار چي بدست ميارم و چي از دست ميدم؟ اگه دستاوردهامون بيشتر از دست دادن ها بود اون کار رو انجام بديم و گرنه ترکش کنيم.
6- يکي ديگه از راه هاي مهم واسه ي افزايش عقل اينه که قبل از انجام هر کاري از خودمون بپرسيم : آخرش چي؟! يعني جلوجلو به آخر و عاقبت اون کار فکر کنيم. اگه آخر و عاقبتش خوبه انجام بديم وگرنه دست نگه داريم.
7- يه نکته ي قابل تأمل اينه که عقل و خرد به طور عجيبي سرايت ميکنه. يعني مجاورت با آدماي عاقل قدرت تعقل انسان رو بالا ميبره و معاشرت با افراد احمق و نادان، موجب ضعف عقل انسان ميشه.
8- يکي از پيامدها و خروجي هاي عقل، کم حرفيه. از اونجا که آدماي عاقل قبل از گفتن هر حرفي ابتدا فکر مي کنن معمولاً کم حرفترند و اين درست برخلاف افراد نادونه که هرچي به ذهنشون مياد ميگن و پرحرفند.
خلاصه ي کلام اينکه توي دوراني که عمدتاً افراد به واسطه ي بي عقلي هاشون زمين مي خورن و شکست رو تجربه مي کنن اگه ما کمي عاقل تر باشيم موفقيت هاي بزرگي رو تجربه مي کنيم.
موفق باشين.
سيدمجتبي حورايي
 www.hooraei.com


برچسب‌ها: عقل و بی عقلی
+ نوشته شده توسط برزگر در یکشنبه ۲۲ شهریور۱۳۹۴ و ساعت |

1_حذف تحصیل ضمن خدمت فرهنگیان

2_حذف استفاده از حق مرخصی تمام وقت و نیمه وقت در هنگام تحصیل

3_حذف 5درصد افزایش سنواتی سالانه

4_حذف رتبه تشویقی در ارزشیابی سالانه

5_ حذف رتبه تشویقی فرهنگیان بسیجی

6_حذف ده درصد تشویقی در ارزشیابی سالانه (برجستگی)

7_حذف 20درصد تشویقی ارزشیابی سالانه .(برجستگی)

8_ حذف پاداش و کمک هزینه ازدواج

9_حذف تعجیل در گروه ضمن خدمت فرهنگیان

10_ حذف پاداش 176 ساعت در ضمن خدمت فرهنگیان

11_ حذف اضافه کار ساعتی مدیر و معاونان

12_ حذف پرداخت اضافه کاری نوبت دوم عوامل اداری مدرسه در سه ماهه تابستان

13_ حذف سرانه های آموزشی

14_ حذف یارانه و بن کالا

15_ حذف سرویسهای حمل و نقل معلمان

16_ حذف پرداخت اضافه کار تقلیل ساعت معلمان بالای 20 سال

17_حذف اضافه کارهای ساعتی 18_حذف اضافه کار نوبت دوم سرایداران

19_ حذف پرداخت حق الزحمه اردوها

20_حذف شخصیت و احترام معلمان

21_ حذف نمره های کمی و اعداد

22_ حذف کلاسهای ضمن خدمت حضوری

23_ حذف کلاسهای ضمن خدمت غیر حضوری

24_ حذف بازنشستگی زودتر از موعد

25_ حذف پرداخت پاداش نقدی بازنشستگی

26_ حذف شیر مدارس

 حذف حذف حذف حذف فرهنگیان چه کردند.!!!?چ سکوت .سکوت .سکوت  حذف حق اعتراض

استخدام افراد کلاس و پانسیون ندیده ی مغرور در دوران احمدی نژاد


برچسب‌ها: رشد و ارتقا آموزش و پرورش
+ نوشته شده توسط برزگر در یکشنبه ۲۲ شهریور۱۳۹۴ و ساعت |

شما فکر میکنید کثیری از رذیلتها که در میان ما بوده و باقیمانده است، ریشه اش چیست؟ما نصایح اخلاقی کم نداشته ایم،مواعظ دینی کم نداشته ایم.چرا این رذایل همچنان باقی مانده اند؟ سرش این است که ما در نظام
هایی زندگی کرده ایم که رذیلت کارکرد دارد.وقتی نزدیک شدن به مرکز قدرت، هدف قرا گرفت،دیگرهمه چیز با آن تعریف میشود.آدمی به راحتی متملق و مداح می شود وحقوق دیگران را زیر پا میگذارد تا بالا برود. در چنین نظامی،حقوق بشر اصلا جوانه نمی زند و نمی روید.در این نظام ،اساسا ظلم توجیه می شود،
لذا عفت از میان خواهد رفت"."در چنین جامعه ای پوست فروشان بر مغز فروشان غالب می آیند. در
این نظام ها نه تنها تکریم جاهل و تحقیر عالم می کنند بلکه به خود تفکر هم ظلم می کنند و زبون اندیشی را
رواج می دهند."دکتر سروش


برچسب‌ها: غالبیت پوست فروشان بر مغزفروشان
+ نوشته شده توسط برزگر در جمعه ۲۰ شهریور۱۳۹۴ و ساعت |
"تجربه باکستر"
" نمیدانم فیلم سینمایی «تایتانیک» را به خاطر دارید یا نه.
در صحنه ای از این فیلم در حالی که کشتی عظیم تایتانیک در اثر برخورد با کوه یخ (ice berg) دچار صدمه ی جدی شده بود،
گروهی نوازنده در عرشه ی کشتی مشغول اجرای قطعات برگزیده از موسیقی کلاسیک بودند!
آنان کار خود را به بهترین نحو اجرا میکردند و دقت میکردند که کیفیت کارشان تحت تاثیر شرایط نامناسب موجود قرار نگیرد!
اما در یک کشتیِ در حالِ غرق شدن و در میان مسافرانی که از هول و وحشت در حال سراسیمه دویدن به این سو و آن سو هستند،
چه اهمیتی دارد که موسیقی کلاسیک با بهترین کیفیت اجرا شود؟!
نمیدانم کتاب «قلعه ی حیوانات» نوشته ی «جورج اورول» را خوانده اید یا نه.
ماجرای این کتاب، داستان حیوانات یک مزرعه علیه اربابِ زورگوست.
حیوانات دست به دستِ هم میشوند و ارباب و خانواده اش را از مزرعه بیرون میکنند و خود مدیریت مزرعه را به دست میگیرند.
اولین کار آنها پس از پیروزی انقلابشان تنظیم عهد نامه ایست که طبق آن همه ی حیوانات با هم برابرند و هیچکس حق ندارد خود را ارباب و مالک دیگران بداند
اما چیزی نمیگذرد که خوکی که مدیریت مزرعه را به دست گرفته است،
آرام آرام عهدنامه را تغییر میدهد و برای خود و اطرافیانش حقوق و امتیازات ویژه ای وضع میکند در این میان،
اسبی در این مزرعه زندگی میکند به نام «باکستر» که به لحاظ خوش خلقی، صبوری و پشتکار، مورد احترام همه ی حیوانات است.
اسب سمبل ونماد نجابت است.
حیوانات از او میخواهند کمکشان کند تا در مورد شرایط جدید تصمیم بگیرند اما «باکستر» سخت مشغول کار است و به اطرافش توجه ای ندارد.
شعار او این است: «من کار میکنم!» و احساس میکند که باید کار خود را به بهترین شکل انجام دهد و کاری به کار چیز دیگری نداشته باشد!
گرچه «باکستر» میتوانست از اتفاق وحشتناکی که در«قلعه ی حیوانات» رخ میداد جلوگیری کند
چنان سرش به کارش گرم بود که فقط هنگامی از«تغییرات» باخبر شد که خوک حاکم، او را به یک سلاخ فروخت!
اولویت بندی (Priority setting) از مهمترین مهارتهای زندگیست. شما هر چقدر زیبا ویولن بنوازید، در یک قایق در حال غرق شدن، ویولن نواختن در اولویت قرار ندارد.
شما هرچقدر کشاورز قابلی باشید، در یک مزرعه ی در حال سوختن، سم پاشی و آفت زدایی در اولویت قرار ندارد.
شما هر چقدر آرایشگر قابلی باشید، اصلاح کردن سر و صورت فردی که دچار حمله ی قلبی شده است و باید بلافاصله به بیمارستان انتقال یابد را عاقلانه نمیدانید.
«کارل مارکس»، فیلسوف آلمانی، یکی از افسونهای جامعه ی سرمایه داری را«تخصصی شدن» میداند.
هرکس چنان سرش به کار و تخصص خود گرم است که فراموش میکند کل این جامعه به کدام سو حرکت می کند!
باهوشترین و سختکوشترین آدمها گرفتار الگوی «باکستر» میشوند و مسائل کلان اجتماعی را از یاد میبرند
پس تمام پلیدی های دنیا بخاطر آدم پلید نیست.
بلکه بخاطر سکوت انسانهای "خوب" است.


برچسب‌ها: تجربه باکستر
+ نوشته شده توسط برزگر در جمعه ۲۰ شهریور۱۳۹۴ و ساعت |


برچسب‌ها: فراز نشیبهای مدیریتی
+ نوشته شده توسط برزگر در جمعه ۲۰ شهریور۱۳۹۴ و ساعت |


برچسب‌ها: رها شدگان
+ نوشته شده توسط برزگر در جمعه ۲۰ شهریور۱۳۹۴ و ساعت |


برچسب‌ها: اندکی دوستم بدار
+ نوشته شده توسط برزگر در جمعه ۲۰ شهریور۱۳۹۴ و ساعت |
بیچاره پاییز ...
 دستش نمک ندارد...
این همه باران به آدم ها میبخشد، اما همین آدم ها تهمت ناروای خزان را به او میزنند.
خودمانیم ...
تقصیر خودش است ؛
بلد نیست مثل " بهار" خودگیر باشد
تا شب عیدی زیر لفظی بگیرد و
با هزار ناز و کرشمه سال تحویلی را هدیه دهد ...
سیاست " تابستان " را هم ندارد
که در ظاهر با آدم ها گرم و صمیمی باشد
ولی از پشت خنجری سوزناک بزند
بیچاره .....
بخت و اقبال " زمستان " هم نصیبش نشده
که با تمام سردی و بی تفاوتیش این همه خواهان داشته باشد !
او " پاییز " است
رو راست و بخشنده ...
ساده دل
 فکر میکند اگر تمام داشته هایش را زیر پای
آدم ها بریزد،
روزی ؛
جایی ؛
لحظه ای ؛ از خوبی هایش یاد میکنند ...
خبر ندارد آدم ها رو راست بودن و بخشنده بودنش را به پای محبتش نمیگذارند ...
یکی به این پاییز بگوید
آدم ها یادشان میرود که تو رسم عاشقی را یادشان داده ای ...
دست در دست معشوقه ای دیگر پا بر روی
برگ هایت میگذارند و میگذرند ...
تنها یادگاری که برایت میماند
" صدای خش خش برگ های تو بعد از رفتن آنهاست " ....!
بی صبرانه چشم انتظار تم پاییزه زیبا!


برچسب‌ها: پاییز
+ نوشته شده توسط برزگر در جمعه ۲۰ شهریور۱۳۹۴ و ساعت |
روزی روزگاری در روستایی در هند؛ مردی به روستایی‌ها اعلام کرد که برای خرید هر میمون 20 دلار به آنها پول خواهد داد. روستایی‌ها هم که دیدند اطراف‌شان پر است از میمون؛ به جنگل رفتند و شروع به گرفتن‌شان کردند و مرد هم هزاران میمون به قیمت 20 دلار از آنها خرید ولی با کم شدن تعداد میمون‌ها روستایی‌ها دست از تلاش کشیدند… به همین خاطر مرد این‌بار پیشنهاد داد برای هر میمون به آنها 40 دلار خواهد پرداخت. با این شرایط روستایی‌ها فعالیت خود را از سر گرفتند. پس از مدتی موجودی باز هم کمتر و کمتر شد تا روستایی‌ان دست از کار کشیدند و برای کشاورزی سراغ کشتزارهای‌شان رفتند. این بار پیشنهاد به 45 دلار رسید و در نتیجه تعداد میمون‌ها آن‌قدر کم شد که به سختی می‌شد میمونی برای گرفتن پیدا کرد.   این‌بار نیز مرد تاجر ادعا کرد که برای خرید هر میمون 100 دلار خواهد داد ولی چون برای کاری باید به شهر می‌رفت کارها را به شاگردش محول کرد تا از طرف او میمون‌ها را بخرد.

در غیاب تاجر، شاگرد به روستایی‌ها گفت: «این همه میمون در قفس را ببینید! من آنها را هر یک 80 دلار به شما خواهم فروخت تا شما پس از بازگشت مرد آنها را به 100 دلار به او بفروشید.» روستایی‌ها که احتمالا مثل من و شما وسوسه شده بودند پول‌های‌شان را روی هم گذاشتند و تمام میمون‌ها را خریدند... البته از آن به بعد دیگر کسی مرد تاجر و شاگردش را ندید و تنها روستایی‌ها ماندند و یک دنیا میمون و...!!! حکایت پول نفت و پول برق و...کارت سوخت و یارانه و گوشت کوپنی و ...از همین دست است


برچسب‌ها: اندرحکایت فریب ملت و کارت سوخت و یارانه
+ نوشته شده توسط برزگر در جمعه ۲۰ شهریور۱۳۹۴ و ساعت |

سن قال گؤزه لیم قوی، بو گئدن قافله گئتسین
دونیا یارانیب دیر بئله گلسین،بئله گئتسین
چوخداندی یئرین بوشدو سنین گل لر ایچینده
گل فصلی گولوم،خوشدو دوشن،فاصله گئتسین
سینه م دولو کؤزدور،آلیشار چوخ دا یوبانسام
بیر گؤز دولوسو ائیله نظر سائله گئتسین
طوفاندا قالان کشتی یه،والله سنه خاطیر
هر لحظه دعا ائلییرم،ساحله گئتسین
کیپریک لرین هر تک تکی بیر آیه ی حق دیر
حق گلدی اشارت ائله،قوی باطله گئتسین
آشوب سالیب،شهره سنین شبهه لی خالین
چک زولفونو خال اوستونه،قوی غائله گئتسین
سندن سورا یوخ فایده سی دای منه عشقین
چک جار بوتون عشقیمی حراج ائله گئتسین
استاد شهریار


برچسب‌ها: سن قال گؤزه لیم
+ نوشته شده توسط برزگر در جمعه ۲۰ شهریور۱۳۹۴ و ساعت |
گرگ را دوست دارم
چون
سرشار از انتقام است
سگ از ناتوانی و ترس از تنهایی باوفا شد،
وگرنه سگ کجا و وفا کجا
خوشا گرگ بودن و ازگرسنگی مردن ولی تن به خفت قلاده ندادن.
ﺷﯿﺮﻫﺎ ﺍﺩﻋﺎ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﺳﻠﻄﺎﻥِ ﺟﻨﮕــَـﻠَﻨﺪ ﻭ ﺑﺒﺮ ﻗﻮﯼ ﺗﺮﯾﻦ ﺣﯿﻮﺍﻥِ ﺩﻧﯿﺎﺳﺖ
ﺧﻨﺪﻩاﻡ ﻣﯿﮕﯿﺮﺩ ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯿﺒﯿﻨﻢ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﻮﺭِ ﯾﮏ ﺁﺩﻡ ﺩﺭﺳﯿـــﺮﮎ ﺑﺎﻻ ﻭ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯿﭙَﺮﻧﺪ
ولی
" گرگ" ﺭﺍﻡ ﻧﻤﯿﺸﻮﺩ
ﺑﺮﺍﯼِﮐــَــﺴﯽ ﻋﻮض ﻧﻤﯿﺸﻮﺩ
ﻭ . .ﻫﻤـــﻪ ﻣﯿﺪﺍﻧﻨﺪ
ﺑﺎﺯﯼ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﺎ " گرگ"
"حکمش"
"ﻣـــــــَـــــﺮﮒ " ﺍﺳﺖ


برچسب‌ها: سگ چراباوفاشد
+ نوشته شده توسط برزگر در جمعه ۲۰ شهریور۱۳۹۴ و ساعت |
این سوال منو دیونه کرده:
من موندم چطور یکسال پهباد فوق پیشرفته آمریکا افتاد دستمون و از روش ساختیم!!!
ولی 100 ساله نتونستیم یه بنز که چند صد هزارتاش دستمونه بسازیم و
هنوز داریم پراید میسازیم!!!!!
داستان چیه ايا کسی میدونه

+ نوشته شده توسط برزگر در پنجشنبه ۱۹ شهریور۱۳۹۴ و ساعت |

ای وفا،من در هوایت،بی هوا بغضم گرفت
بی صدا سوزِ نوایت،بی هوا بغضم گرفت
خواستم از خاطراتت،تلخی اش را کم کنم
خاطرم آمد صدایت،بی هوا بغضم گرفت
دست بر قابی زِ عکست روی دیوار آورم
یادم آمد،چشمهایت،بی هوا،بغضم گرفت
آمدم از روزهای رفته ام یادی کنم،
بی وفا،با آن وفایت!بی هوا بغضم گرفت
بی تو در ثانیه ها،من لحظه ای غافل شدم
غافل از جور و جفایت،بی هوا بغضم گرفت
تا به کی بر قلبِ من خنجر زنی ای آشنا!
باز رعنا!خنده هایت!بی هوا بغضم گرفت
بغض خواهد کشت مارا،چشمهایم خسته اند
باز هم افسوسِ یادت،بی هوا بغضم گرفت


برچسب‌ها: بغض بی هوا
+ نوشته شده توسط برزگر در پنجشنبه ۱۹ شهریور۱۳۹۴ و ساعت |

سنگ بد گوهر اگر کاسه ی زرین شکند ،قیمت سنگ نیفزاید و زرکم نشود


برچسب‌ها: سنگ وزر
+ نوشته شده توسط برزگر در پنجشنبه ۱۹ شهریور۱۳۹۴ و ساعت |


برچسب‌ها: عکسهای سبلان از نگاه دوربین بیقراران
+ نوشته شده توسط برزگر در پنجشنبه ۱۹ شهریور۱۳۹۴ و ساعت |
با تمام جثه ی ریزی که داشت چنان صدایی برپاکرده بود که با کنجکاوی تمام دنبال صاحب صدا گشتم و منبعش را از پرهایی یافتم که گویی خستگی، از یادش رفته بود .

پرهایی که زده می شدند تا ادامه ی حیات صاحبش را برقرار سازند .

مگسی در دام عنکبوتی گرفتار آمده بود .

دوزانو نشستم و تمایایش کردم


دل را به قساوت بردم و منتظر پیشروی صیادی شدم که از هر سو به  صیددربندش نزدیک می شد و برمی گشت .نهایت ناحیه ای از فرق سر طعمه پیدا کرد و لحظاتی سوزنی در سر طعمه اش فرو برد و خود را به کناری رساند و مدتی  بعد پرها از دورش کاسته شد که نشان از بی رمقی صاحبش داشت و حرکتی نو در عنکبوت پدید آمد و بسمت طعمه خیزی برداشت
و طعمه اش را بلند کرد و گوشه ای از تور برد و در همین لحظه به بهانه ی صیاد بودنش بود که دستهایم بلند شد تا سنگفرشی از صیاد بسازم اما در کنار مادر فرزندش را هم یافتم که سعی داشت در طعمه ی مادر شریک شود وهمان لحظه دستهایم با کمر موازی گردید .
عصر مگس را بر تور عنکبوت دیدم و شیرابه اش کشیده شده بود و چند روز بعد نسیمی جان بر دارش را به هوا خواهد برد
براستی قصه این عنکبوت صیاد چقدر در میان ما انسانها آشناست

 


برچسب‌ها: عنکبوت و مگس و قصه ی غصه های ما
+ نوشته شده توسط برزگر در پنجشنبه ۱۹ شهریور۱۳۹۴ و ساعت |
راستی اگه یه نفر از خدا بخواد که بعد از مردن دوباره زنده اش نکنه، خدا قبول می کنه. حتی اگه بدونه که بعدش می تونه بره بهشت ولی بگه خدایا ممنونتم تا همینجا بسه

با تشکر از آقا محمد


برچسب‌ها: خدایا بهشت نمی خواهم
+ نوشته شده توسط برزگر در چهارشنبه ۱۸ شهریور۱۳۹۴ و ساعت |
ﺍﺯ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪﯼ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ : ﺍﮔﺮ ﺗﻮ ﮔﺮﮒ ﺑﻮﺩﯼ ﭼﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﯽ ﻛﺮﺩﯼ
ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﮔﻔﺖ : ﻣﻦ ﮔﺮﮒ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻠﻒ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﻋﺎﺩﺕ ﻣﯽ ﺩﺍﺩﻡ
ﺗﺎ ﺩﯾﮕﺮ ﺑﻩ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪﻫﺎﯼ ﺑﯽ ﮔﻨﺎﻩ ﺣﻤﻠﻪ ﻧﮑﻨﻨﺪ
ﺍﺯ ﮔﺮﮔﯽ ﻫﻢ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ : ﺍﮔﺮ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺑﻮﺩﯼ ﭼﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﯽ ﻛﺮﺩﯼ
ﮔﻔﺖ : ﻣﻦ ﺑﻪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺍﻣﻮﺧﺘﻢ ﻛﻪ ﭼﻪ ﻃﻮﺭ ﺑﺎ ﺩﻭ ﭘﺎﯼ
ﻋﻘﺒﺸﺎﻥ
ﺑﻪ ﺳﺮ ﮔﺮﮔﻬﺎ ﺑﺰﻧﻨﺪ ﻭ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﮑﺸﻨﺪ
ﺫﺍﺕ ﻫﯿﭻ ﺣﯿﻮﺍﻧﯽ ﺭﺍ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﻋﻮﺽ ﻛﺮﺩ
ﻭ ﺁﺩﻡ ﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﺎ ﭘﻮﺷﯿﺪﻥ ﻟﺒﺎﺱ ﻫﺎﯼ
ﺭﻧﮕﺎﺭﻧﮓ
ﺫﺍﺗﺸﺎﻥ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻤﯽ ﻛﻨﺪ


برچسب‌ها: اگه گوسفند گرگ می بود
+ نوشته شده توسط برزگر در چهارشنبه ۱۸ شهریور۱۳۹۴ و ساعت |